Please be aware UWTSD Moodle is now undergoing scheduled maintenance and upgrades. The service will resume at midnight on 1st September. We appreciate your patience during the process.

Thank You

UWTSD Moodle Team

Technology Enhanced Learning

Sylwer bod gwaith a drefnwyd i ddiweddaru a chynnal a chadw Moodle PCYDDS bellach ar waith. Bydd y gwasanaeth yn ailddechrau ar hanner nos ddydd Gwener 28 Awst. Gwerthfawrogwn eich amynedd yn ystod y broses hon.

Gyda diolch

Tîm Moodle PCYDDS

Dysgu a Gyfoethogir gan Dechnoleg